Udany seks zdeterminowany jest wieloma czynnikami natury psychicznej, fizycznej, kulturowej, społecznej itp. Zatem wszelkie nieprawidłowości związane z seksualnością uwarunkowane są istnieniem barier o różnym charakterze.

nieudany seks

Bariery kulturowe

Bariery kulturowe są dziedzictwem z przeszłości naszej cywilizacji, tradycji, wyznania itp. W niektórych kulturach wszelkie kontakty seksualne są silnie zrytualizowane. Spełnienie rytuału jest świadectwem tego, że należy się do określonej grupy ludzi. Tam, gdzie on się pojawia, dane zachowanie otrzymuje akceptacje społeczną. W praktyce oznacza to, że wzory zachowań seksualnych niektórych społeczności nie są akceptowane przez innych. Zatem jeśli dojdzie do związku z osobą reprezentującą inną kulturę i zwyczaje, uwarunkowania te mogą stanowić barierę w utrzymaniu prawidłowych stosunków seksualnych. Podobnie jest w przypadku związków między osobami różnych wyznań i religii. Niektóre zachowania seksualne uchodzące za normę w danej religii mogą silnie zdeterminować współżycie. Zwłaszcza przynależność do religii negatywnie nastawionej do seksualności wywiera określony wpływ na zachowania i odczucia seksualne. W sferze seksualności dużą rolę odgrywa też specyficzne tabu kulturowe, którego nie można przekroczyć, a które stanowi ważną granicę w zadowoleniu lub niezadowoleniu z życia seksualnego.

Bariery psychiczne

Wiele z nich – twierdzą seksuolodzy – ma charakter podświadomy. Na przykład te, które dotyczą wspomnień z dzieciństwa, choćby scen intymnych między rodzicami, zaobserwowanych w niespodziewanej sytuacji. Szczególnie trudne są, zakodowane w pamięci i niejednokrotnie przez lata tłumione, wspomnienia związane z przemocą seksualną, nierzadko stosowaną wobec dzieci. Do barier psychicznych zalicza się też kompleksy związane z własną seksualnością. Ludzie niepewni swojego wdzięku, uroku czy umiejętności w dziedzinie seksu, mogą przeżywać z tego powodu frustracje, lęki, a nierzadko także depresje. U niektórych osób obawa przed odrzuceniem i brakiem akceptacji stwarza tak silne poczucie zagrożenia, że pod ich wpływem przeżycia seksualne ulegają degradacji. Podobnie jest w przypadku nieakceptowanych zachowań seksualnych.

leki na potencje

Agresywny styl współżycia, natarczywość erotyczna, narzucanie swego zdania w kwestii seksu i innych zachowań, bywa postrzegana przez druga osobę jako bariera w stosunkach seksualnych. Są też typy osobowości, które stwarzają wokół siebie atmosferę chłodu i oziębłości. Czasami są to tylko pozory, często jednak pod maską obojętności kryje się efekt tzw. zahamowania uczuciowego. Barierą w przeżywaniu udanego seksu może być także zmęczenie seksem. Kultura popularna serwuje dziś ogromną liczbę bodźców seksualnych, widocznych niemal w każdej formie kontaktu z jakimkolwiek środkiem przekazu. Szczególną formą patologii seksu jest pornografia. Badania mówią, że systematyczny kontakt z pornografią może powodować niezadowolenie z kontaktów z partnerem, a co za tym idzie, obniżenie zaufania i niechęć do współżycia. Ponieważ uzależnieni od pornografii czerpią podniecenie seksualne z oglądania obrazów, a zaspokojenie uzyskują na drodze masturbacji, stają się niezdolni do czerpania satysfakcji ze współżycia z partnerem.

Bariery związane z płcią

W odniesieniu do sfery seksualnej istnieją dość duże różnice między kobietami a mężczyznami. Seks nie oznacza tylko aktu spółkowania, lecz wszelkie przeżycia, odczucia i wzruszenia, które mają związek z podziałem na płeć. Na pojęcie płci męskiej lub żeńskiej składa się wiele elementów. U zdrowego osobnika tworzą one harmonijną całość. Jednak nie zawsze tak bywa. Różne nieprawidłowości rozwoju mogą spowodować odchylenia poszczególnych elementów od normy. Powstają w ten sposób różne formy tak zwanego interseksualizmu, gdzie niekiedy trudno wypowiedzieć się co do istotnej płci osobnika. Interseksualizm przejawia się w bardzo różnorodnych zespołach klinicznych. Problem seksualności w tym przypadku zależy od tak wielu elementów, że określenie orientacji seksualnej przysparza trudności, również natury medycznej. Zatem życie seksualne osób biologicznie lub mentalnie nieokreślonych płciowo to pasmo ciągłych poszukiwań własnej tożsamości. Czasami również ingerencji specjalistów wielu dziedzin.

Możemy sobie pomóc

Sam fakt istnienia pewnych barier nie przesądza jednak o naszej seksualności. Receptą na udany seks jest bowiem twórcza praca nad sobą, terapia wspomagająca lub leczenie środkami farmakologicznymi. Współczesna medycyna dysponuje wieloma możliwościami leczenia i terapii pewnych niedyspozycji seksualnych, jak na przykład obniżenie sprawności seksualnej, spadek libido czy choroby somatyczne. Znanych jest wiele medykamentów (np. Levitra), które potrafią wspomóc funkcje seksualne organizmu i dostarczyć optymalnych bodźców.

Źródła:

1. Leki na potencję dla mężczyzn Kamagra Sklep
2. Imieliński K., Człowiek i seks. Warszawa 1986
3. Imieliński K. (red.). Seksuologia kulturowa. Warszawa 1980.